تیم کافه اپس مدتهاست مشغول فعالیت در دنیای مجازی و واقعی هست و از سال 94 موجودیت خود را تحت نام کافه اپس اعلام نموده است .

امیدواریم بتوانیم لحظات پر اطمینانی را در دنیای مجازی برای شما عزیزان رقم بزنیم